Werk altijd vanuit jullie wáárom

“In essentie gaat het er in het HR-vak over dat je goede mensen weet aan te trekken en over een langere periode weet te binden en boeien, door te zorgen voor een optimale match tussen wat mensen kunnen, waar hun passies en drijfveren liggen en hun werk.” Aldus Gabriël Anthonio, hoogleraar leiderschap. Ik kan het alleen maar volmondig met hem eens zijn.

Maar hoe doe je dat? Zeker in deze krappe arbeidsmarkt waarin talentvolle medewerkers het voor het kiezen hebben. Je zal ze dus een goede reden moeten geven om bij jouw organisatie te (willen) werken. Heb je enig idee waarom mensen nu bij jullie solliciteren of werken en welk beeld ze hebben van jullie organisatie als werkgever? En komt dit beeld overeen met waar jullie als organisatie voor staan?

Werk altijd vanuit jullie wáárom

De Gouden Cirkel

Recent heb ik deze TED Talk van Simon Sinek over de ‘Golden Circle’ weer bekeken. Deze stamt uit 2010, maar is nog steeds zo bruikbaar en inspirerend. Wil je als organisatie de juiste mensen aantrekken, dan moet allereerst weten wáárom je doet wat je doet. Als je het zelf niet weet, verwacht dan niet dat je medewerkers loyaal zijn aan wat jij doet. Heb je jullie wáárom niet helder? De ‘Gouden Cirkel’ van Simon Sinek kan je hierbij helpen. Uiteindelijk willen mensen werken bij een organisatie die gelooft in wat zij geloven. Zoals Simon Sinek zegt: ‘als je mensen aantrekt die enkel een baan nodig hebben, zullen ze voor je werken voor het geld. Trek je mensen aan die geloven in wat jij gelooft, zullen ze alles geven om bij te dragen aan jullie doel.’

Disconnected

Dit sluit aan op wat Gabriel Anthonio zegt over waarom mensen een organisatie snel weer verlaten. ‘Wanneer vertrekken mensen als de wiedeweerga, en zetten ze hun reis elders voort? Als ze ‘disconnected’ zijn en geen verbinding (meer) ervaren. Niet, zoals nog wel eens wordt gedacht, omdat ze te weinig verdienen. Dat zeggen ze misschien, maar dat is slechts een manier om uitdrukking te geven aan hun vervreemding.’

All organizations start with WHY, but only the great ones keep their WHY clear year after year.
Simon Sinek

Jullie wáárom moet terugkomen in jullie employee experience

Stap 1 is jullie wáárom, jullie drijfveren of ‘purpose’, helder krijgen. Stap 2 is niet deze naar buiten toe uitdragen. Zoals in de gouden cirkel al benoemd doe, denk en communiceer je van binnen naar buiten. Doe je dit niet en trek je nieuwe mensen aan met beloftes die je niet kan waarmaken, dan zullen ze de organisatie teleurgesteld weer verlaten. Begin dus intern. Zorg dat je huidige medewerkers weten wat jullie drijfveren zijn en deze terugzien in alles wat de organisatie doet. Je wil ervoor zorgen dat de medewerkersbeleving, jullie employee experience, overeen komt met de kernwaarden van de organisatie. Deze employee experience wordt bepaald door alle contacten die een medewerker heeft met of namens zijn of haar werkgever. En je wil dat deze ervaring zo positief mogelijk is.

Hulpmiddel om jullie employee experience te verbeteren

Een handig hulpmiddel om de medewerkersbeleving te verbeteren en in lijn te brengen met de kernwaarden, is het HEART-model uit het boek Employee Experience. De vijf letters staan voor de thema’s:

  1. Happy culture: Als je inzet op een ‘Happy Culture’ betekent dat allereerst dat medewerkers enthousiast zijn over het wáárom van de organisatie en organisatiewaarden helder en inspirerend zijn geformuleerd. Ook is er sprake van openheid, een open dialoog tussen top en werkvloer. Ten slotte is er aandacht voor de medewerker als persoon en ruimte voor plezier met collega’s.
  2. Energiegevende werkplekken: Zorg voor een fijne werkplek, met daglicht, frisse lucht, een gezellige inrichting en een prettige akoestiek. Laat de waarden, de producten of diensten die je verkoopt terugkomen in de inrichting en een gevoel van trots oproepen. Richt bijvoorbeeld een complimentenmuur in.
  3. Agile leiderschap en organiseren: Agile staat voor wendbaar en flexibel. Het gaat over autonomie van medewerkers en kunnen inspelen op veranderingen. Leidinggevenden delen hun inspirerende visie en vervullen een voorbeeldrol. Leiderschap en cultuur zijn met elkaar verweven. De cultuur van een organisatie komt vanuit de bedrijfsleiding.
  4. Redesign de employee journey (medewerkersreis): Met de medewerkersreis bedoelen we de belangrijkste momenten in de loopbaan van een medewerker bij de in-, door- en uitstroom. Gedurende deze reis zijn er belangrijke momenten waarin je als organisatie het beeld dat de medewerker van je heeft positief kan beïnvloeden.
  5. Technologie die voor je werkt: Tijdens de medewerkersreis speelt technologie een rol. Het sollicitatieproces kan je bijvoorbeeld makkelijker maken door veel zaken te digitaliseren. Kijk waar er binnen jouw organisatie nog winst te behalen valt. Op het gebied van leren, zijn er bijvoorbeeld steeds meer interactieve en slimme leertools.

The sky is the limit als medewerkers en organisatie in hetzelfde geloven

Laat ik voorop stellen dat je dit als HR-afdeling nooit alleen kan. Allereerst is er commitment nodig vanuit de top. Zij zullen in hun doen en laten de organisatiewaarden moeten uitdragen. Ook heb je hulp nodig van andere stafafdelingen zoals communicatie, ICT, marketing en de facilitaire dienst. Maar als het allemaal klopt, als de mensen die bij jullie werken geloven in waar de organisatie in gelooft, dan is the sky the limit in wat jullie kunnen bereiken!

A small team, commited to a cause bigger than themselves, can achieve absolutely anything.